Jan Bosak

prof. Włodzimierz Kotkowski

 

„Najważniejsza dla Bosaka jest potrzeba kształtowania wizji, a materia i warsztat to media dla niego drugorzędne. W każdej z dyscyplin, w której realizuje swoje zamierzenia, osiąga nieprzeciętne rezultaty. W przypadku malarstwa Jana Bosaka mamy do czynienia z silnie skomponowaną wizją. Z wizją niewątpliwie figuratywną, pełną przestrzeni, ale cechy te postrzegamy dopiero po oswojeniu się z atrakcyjną na sposób abstrakcyjny malarską powierzchnią jego obrazów. Obrazy malowane są ze swobodą kreatora, który daje się powodować wrażliwą intuicją, nazywaną również talentem.”

 

prof. Włodzimierz Kotkowski

 

„Najważniejsza dla Bosaka jest potrzeba kształtowania wizji, a materia i warsztat to media dla niego drugorzędne. W każdej z dyscyplin, w której realizuje swoje zamierzenia, osiąga nieprzeciętne rezultaty. W przypadku malarstwa Jana Bosaka mamy do czynienia z silnie skomponowaną wizją. Z wizją niewątpliwie figuratywną, pełną przestrzeni, ale cechy te postrzegamy dopiero po oswojeniu się z atrakcyjną na sposób abstrakcyjny malarską powierzchnią jego obrazów. Obrazy malowane są ze swobodą kreatora, który daje się powodować wrażliwą intuicją, nazywaną również talentem.”

 

prof. Włodzimierz Kotkowski