Jan Bosak

prof. Włodzimierz Kotkowski

 

„Najważniejsza dla Bosaka jest potrzeba kształtowania wizji, a materia i warsztat to media dla niego drugorzędne. W każdej z dyscyplin, w której realizuje swoje zamierzenia, osiąga nieprzeciętne rezultaty. W przypadku malarstwa Jana Bosaka mamy do czynienia z silnie skomponowaną wizją. Z wizją niewątpliwie figuratywną, pełną przestrzeni, ale cechy te postrzegamy dopiero po oswojeniu się z atrakcyjną na sposób abstrakcyjny malarską powierzchnią jego obrazów. Obrazy malowane są ze swobodą kreatora, który daje się powodować wrażliwą intuicją, nazywaną również talentem.”

 

prof. Włodzimierz Kotkowski

dr hab. Krzysztof Tomalski Prof. ASP

 

„W twórczości Jana Bosaka daje się zauważyć umiejętność wyczarowywania przestrzeni o cechach

jakiejś surrealistycznej głębi nadającej jego pracom wartości frapującego monumentalizmu. Bosak wciąż obsesyjnie kontynuuje, w większym lub mniejszym stopniu gotycko-barokową narrację abstrakcyjną, w której światło jest budulcem zasadniczym i staje się tajemnicą wartą artystycznego czasu.”

 

dr hab. Krzysztof Tomalski Prof. ASP

DOKTORAT-recenzja prof. J. Bujnowskiego

 

Światło jest główną ideą cyklu grafik przedstawionych jako artystyczna praca doktorska Jana Bosaka. Decyzja ta wydaje się naturalną konsekwencją jego dotychczasowej drogi twórczej potwierdzającej autentyczną fascynację fenomenem światła.

Jan Bosak komponując swój cykl, zaczął go od symbolicznego obrazu ciemności, z której światło stopniowo wydobywa zarysy przedmiotowych bytów, rodzi widzialny świat. Kształty przedmiotów trochę dzikie i kalekie, jakby wykluwały się przy zbyt słabym świetle. Ciemność wydaje się być siłą wciąż zdolną pochłonąć delikatne, ożywcze światło, którego źródło znajduje się gdzieś poza polem widzenia. Kolejne plansze przedstawiają coraz to nowe komplikacje i konsekwencje zjawisk świetlnych.